amateo

Kaj prinaša članstvo?

Članstvo v mreži AMATEO prinaša številne ugodnosti, med drugim:

  • pretok informacij, zlasti o družbeno-kulturnih dejavnostih članskih organizacij;
  • politično podporo;
  • sodelovanje v mednarodnih projektih, kot so festivali, razstave, programi izmenjav itd;
  • razvoj kulturnih projektov, programov izmenjav in potovanj ter podporo pri iskanju ustreznih partnerjev iz sodelujočih držav;
  • transnacionalno mobilnost ljudi, ki delajo v kulturnem sektorju.

Na drugi strani članstvo prinaša nekatere obveznosti, med katerimi je tudi plačilo članarine. Ta je v letu 2019 znašala 75 evrov. Več informacij o ugodnostih in obveznostih, ki izhajajo iz članstva, najdete na strani mreže.

Kdo se lahko pridruži?

Mreži AMATEO se lahko pridružijo javne in zasebne organizacije, mreže ter krovne organizacije s področij glasbe, zborovskega petja, gledališča, plesa, folklore, likovne umetnosti, ustvarjalnega pisanja, fotografije, filma, novih medij in drugih področij kulture. Delujejo lahko na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni, njihovo delo pa mora temeljiti na aktivni participaciji. Podrobnejše pogoje najdete na njihovi spletni strani.

Kako se včlaniti?

Organizacije, ki so zainteresirane za članstvo, morajo izpolniti prijavnico, ki je dostopna na njihovi spletni strani. Ob tem naj opozorimo, da je pred odločitvijo za članstvo v mreži potrebno podrobno preučiti pogoje, ugodnosti in obveznosti, ki jih članstvo prinaša.

Je v mrežo vključena tudi katera od slovenskih NVO?

V mrežo Amateo je trenutno vključenih 38 organizacij iz Evrope, med njimi je tudi Zveza kulturnih društev Slovenije.