alda – the european association for local democracy

Deluje v Evropi in državah evropskega sosedstva, pri čemer so njene aktivnosti v evropskih državah usmerjene v spodbujanje aktivnega evropskega državljanstva, v državah zahodnega Balkana in državah evropskega sosedstva pa na področja dobrega vodenja, državljanske udeležbe, evropskih integracij in decentralizacije.

Kaj prinaša članstvo?

Članstvo v združenju ALDA prinaša številne ugodnosti, med drugim:

  • dostop do informacij o aktualnem dogajanju na področju evropskih zadev in aktivnega državljanstva ter o razpisnih priložnostih,
  • podporo na področju vodenja projektov in pridobivanja sredstev,
  • krepitev prepoznavnosti članskih organizacij ter možnost sodelovanja z drugimi članicami, evropskimi institucijami in agencijami,
  • možnost udeležbe na ALDA dogodkih, izobraževanjih, delovnih skupinah …

Na drugi strani članstvo prinaša tudi nekatere obveznosti, med drugim plačilo članarine. Za nevladne organizacije je v letu 2019 članarina znašala 300 evrov.

Več o ugodnostih in obveznostih članstva najdete na njihovi spletni strani.

Kdo se lahko pridruži?

Združenju ALDA se lahko pridružijo:

  • lokalne in regionalne oblasti ter
  • nevladne organizacije, univerze in druge institucije

iz Evrope in držav evropskega sosedstva.

Kako se včlaniti?

Organizacije, ki se želite pridružiti združenju ALDA, najdete vse o postopku včlanitve, prijavni obrazec ter vse druge dokumente z informacijami o obveznostih in ugodnostih, ki izhajajo iz članstva, na njihovi spletni strani.

Je v mrežo vključena tudi katera od slovenskih NVO?

V združenje ALDA sta vključeni dve slovenski nevladni organizaciji - Sloga, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč ter Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto (DRPD NM). Včlanjena sta tudi ZRC SAZU in RIC Novo mesto ter nekatere slovenske občine. Druge članice, ALDA jih združuje več kot 300, najdete na njihovi spletni strani.