kako pomagati prizadetim v neurjih in poplavah

Prejeli smo veliko vprašanj glede možnosti pomoči fizičnim osebam, ki so jih prizadele poplave. Svetujemo darovanje organizacijam, ki imajo status humanitarne organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega ali zdravstvenega varstva, organizacijam, ki imajo status invalidske organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju invalidskega varstva, ali dobrodelnim ustanovam. Le tako bo namreč pomoč, ki jo bo prejela fizična oseba, oproščena plačila dohodnine.

Da pomoč ne bo vplivala na višino morebitnih socialnih transferjev posameznika oziroma njegove družine svetujemo, da se v primeru nakazila denarnega sredstva napiše namen porabe sredstev. Tako ne zadostuje zgolj namen CHAR, ampak se naj določi namen porabe sredstev (npr. sanacija strehe, nakup osnovnih živil, nakup šolskih potrebščin).

 

Delimo še opozorilo Štaba Civilne zaščite Notranjske:
V primerih, ko so se organizacije, društva ali skupine ljudi sami dogovorili s predstavniki občin ali občinskimi štabi za pomoč, naj obvezno pošljejo dokazilo s pisno potrditvijo organizacije, s katero so dogovorjeni, njihove kontaktne številke in datum ter uro, za katero ste se dogovorili, da bodo to pomoč opravili, na naslov Štaba Civilne zaščite za Notranjsko: stabcz.notranjska@urszr.si. Po preverjanju podatkov bo civilna zaščita v najkrajšem možnem času dodelila delovne naloge.

____________________

Pripravo prispevkov na podstrani "NVO v času poplav" sofinancira Ministrstvo za javno upravo iz Sklada za NVO v okviru Javnega razpisa za podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij 2019 - 2023.