odrejanje drugega dela

FAQ

Da. Če delavcu zaradi zmanjšanega obsega dela na njegovem delovnem mestu ne morete zagotoviti dela, ki ga običajno opravlja, so pa nastale potrebe drugje, mu lahko na podlagi 33. člena Zakona o delovnih razmerjih začasno odredite druge naloge, ki niso predvidene v pogodbi o zaposlitvi. Takšno delo mora biti ustrezno, kar pomeni, da se zanj zahteva enaka vrsta in raven izobrazbe kot za njegovo običajno delo (če gre za NVO z do 10 zaposlenih pa do največ ena stopnja izobrazbe nižje), primeren mora biti tudi čas in kraj opravljanja dela. Takšno delo lahko odredite za največ tri mesece.

V času koronavirusa je mogoča tudi odreditev drugega dela zaradi izrednih razmer, na podlagi 169. člena ZDR. Takšna odreditev je brez posebnih omejitev, vendar lahko traja največ do konca izrednih razmer.

Pripravite pisno odredbo, v kateri kratko zapišete razloge za odreditev drugega dela, katero drugo delo in naloge naj delavec opravlja, in čas trajanja takšnega dela. Kot razlog za odreditev drugega dela imate dve možnosti: 

  • zmanjšan obseg dela na delovnem mestu delavca in povečan obseg dela pri drugih nalogah (33. člen Zakona o delovnih razmerjih) 

V tem primeru lahko drugo delo odredite za največ tri mesece, delovni čas mora biti enak kot je po pogodbi o zaposlitvi, kraj opravljanja dela pa ne sme biti oddaljen več kot tri ure vožnje v obe smeri z javnim prevoznim sredstvom ali z organiziranim prevozom delodajalca od kraja bivanja delavca. Delo mora  tudi biti ustrezno, kar pomeni, da se zanj zahteva enaka vrsta in raven izobrazbe kot za delavčevo običajno delo. Če gre za NVO z do 10 zaposlenimi, pa se za delo lahko zahteva do največ ena stopnja izobrazbe nižje. 

  • nezmožnost zagotavljanja dela na delovnem mestu delavca zaradi izrednih okoliščin (169. člen Zakona o delovnih razmerjih)

Odredbo o drugem delu, si lahko izdelate v naši aplikaciji e-pravnik ali uporabite vzorec.

Odredbo naj podpiše oseba, ki je pooblaščena za sklepanje pogodb o zaposlitvi, delavcu jo lahko vročite osebno ali pošljete na njegov službeni elektronski naslov. Predlagamo, da vam delavec prejem potrdi.

Delavec je upravičen do plače, kot če bi opravljal svoje delo, če je to zanj ugodnejše, sicer pa do plače za delo, ki ga začasno opravlja. Upravičen je tudi do vseh stroškov, ki mu nastanejo v zvezi z delom, po običajnih pravilih, ki veljajo po pogodbi o zaposlitvi oziroma pravilnikih delodajalca. 

 

Članek