NVO, ki zaposlujete delavce, ste verjetno v zadnjem tednu prejele elektronsko sporočilo ZZZS, v katerem podaja usmeritve glede ravnanja v primeru poškodb pri delu, obveznosti delavcev za zagotovitev pravočasne izdaje eBOL in priprave predloga imenovanemu zdravniku za podaljšanje začasne zadržanosti od dela. ZZZS vas naproša, da o vsebini sporočila obvestite vse svoje zaposlene.

Če ste elektronsko sporočilo spregledali, v nadaljevanju lahko preberete povzetek obvestila. 

1. Poškodba pri delu

Delodajalci morate v primeru delavčeve nezgode in poškodbe pri delu izpolniti splošni del elektronskega obrazca »Prijave nezgode in poškodbe pri delu« prek sistema SPOT, osebni zdravnik pa nato izpolni zdravstveni del obrazca.

Če delodajalec delavca ne obvesti, da je na portalu SPOT izpolnil splošni del obrazca, se lahko zgodi, da delavec o tem ne obvesti svojega izbranega zdravnika. Zdravstveni del obrazca tako ostane neizpolnjen in posledično prijava ni popolna. Zato je pomembno, da ob vsaki poškodbi pri delu delavca obvestite:

  • da je splošni del Prijave nezgode in poškodbe pri delu s strani delodajalca uspešno izpolnjen v sistemu SPOT;
  • da mora o tem nemudoma obvestiti svojega izbranega zdravnika in ga zaprositi za izpolnitev zdravstvenega dela Prijave.

2. Elektronski bolniški list v primeru začasne nezmožnosti za delo

ZZZS naproša, da delavce ponovno obvestite, da morajo za izdajo elektronskega bolniškega lista (eBOL) pravočasno kontaktirati svojega osebnega zdravnika oziroma ustrezno ambulanto, če izbranega osebnega zdravnika nimajo. Zdravnik bolniškega lista namreč ne izda avtomatično, temveč po izrecnem dogovoru med zdravnikom in pacientom ter na način, ki ga opredeli zdravnik (npr. ob kontrolnem pregledu pacienta, na podlagi telefonskega pogovora, komunikacije po elektronski pošti ...). Bolniški list mora biti izdan ob zaključku bolniškega staleža oziroma najkasneje pred iztekom meseca, za katerega je bolniški list treba izdati.

3. Predlog imenovanemu zdravniku v primerih daljše nezmožnosti za delo

Delavec se mora pravočasno dogovoriti s svojim osebnim zdravnikom glede izdaje Predloga imenovanemu zdravniku v primerih daljše nezmožnosti za delo, ko je za odločanje pristojen imenovani zdravnik ZZZS.

V primeru utemeljenih razlogov za podaljšanje začasne zadržanosti od dela naj delavec opozori svojega osebnega zdravnika, da posreduje predlog imenovanemu zdravniku ZZZS vsaj 5 dni pred iztekom končnega datuma zadnje odobritve.

 

Spremljajte CNVOS na družbenih omrežjih FacebookTwitterInstagram in YouTube.

Naročite se na naš tedenski e-novičnik in bodite na tekočem z razpisi, izobraževanji, dogodki in drugimi novicami, pomembnimi za nevladni sektor: PRIJAVA.