V preteklem tednu je bilo v javno razpravo danih dvanajst novih predpisov, na katere lahko podate svoje pripombe in predloge. Skupaj je v tem trenutku odprtih petindvajset javnih razprav, ki jih skupaj z navodili in roki za podajanje komentarjev najdete v nadaljevanju.

  Datum
objave
Zaključek razprave Povezava na ministrstvo

Ministrstvo za finance

Zakon o izvajanju Uredbe (EU) o trgih kriptosredstev 22. 2. 2024 7. 3. 2024 Več informacij
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku skupnega dogovarjanja v skladu z mednarodno pogodbo 21. 2. 2024 28. 2. 2024 Več informacij

Ministrstvo za infrastrukturo

Pravilnik o spremembi Pravilnika o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil 12. 2. 2024 1. 3. 2024 Več informacij

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano   

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih 20. 2. 2024 21. 3. 2024 Več informacij
Uredba spremembah in dopolnitvah Uredbe o intervenciji dobrobit živali iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 za leto 2024 19. 2. 2024 28. 2. 2024 Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih 19. 2. 2024 22. 3. 2024 Več informacij

Ministrstvo za kulturo

Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2024-2031 7. 2. 2024 11. 3. 2024 Več informacij
Pravilnik Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije o financiranju projektov in programov za razvoj filmske in avdiovizualne kulture 19. 2. 2024 4. 3. 2024 Več informacij
Pravilnik Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije o financiranju filmskih in avdiovizualnih projektov 19. 2. 2024 4. 3. 2024 Več informacij
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije, o upravičenih stroških sofinanciranih projektov in programov 19. 2. 2024 4. 3. 2024 Več informacij

Ministrstvo za naravne vire in prostor

Uredba o vodovarstvenih območjih za javno oskrbo s pitno vodo v občini Krško 30. 1. 2024 1. 3. 2024  Več informacij

Ministrstvo za notranje zadeve

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje 23. 2. 2024 24. 3 .2024 Več informacij

Ministrstvo za obrambo

Zakon o informacijski varnosti 16. 2. 2024 18. 3. 2024 Več informacij
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o prostovoljnem služenju vojaškega roka 16. 2. 2024 1. 3. 2024 Več informacij

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo

Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud za spodbujanje energije iz obnovljivih virov in soproizvodnje z visokim izkoristkom ter energijsko učinkovito daljinsko ogrevanje in/ali hlajenje 9. 2. 2024 10. 3. 2024 Več informacij
Uredba o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup  20. 2. 2024 25. 3. 2024 Več informacij

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov 16. 2. 2024 17. 3. 2024 Več informacij

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o financiranju šole v naravi 22. 2. 2024 29. 2. 2024 Več informacij
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju šolskih tekmovanj 21. 2. 2024 22. 3. 2024 Več informacij

Ministrstvo za zdravje

Strategije razvoja zdravstvene dejavnosti na primarni ravni zdravstvenega varstva do leta 2031 (SRZDPR2031) 1. 2. 2024 1. 3. 2024 Več informacij
Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih športnikov  12. 2. 2024 26. 2. 2024 Več informacij

 

Spremljajte CNVOS na družbenih omrežjih FacebookTwitterInstagram in YouTube.

Naročite se na naš tedenski e-novičnik in bodite na tekočem z razpisi, izobraževanji, dogodki in drugimi novicami, pomembnimi za nevladni sektor: PRIJAVA.