Dne 22. decembra 2023 je bil v Uradnem listu RS objavljen Zakon o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev (ZORZFS), ki že velja.

Davek od dohodkov pravnih oseb po novem 22 odstotkov

Od 1. januarja 2024 velja začasno zvišanje davka od dohodkov pravnih oseb, tako da se bo ta po novem obračunal v višini 22 odstotkov. Začasno zvišanje velja za leta 2024, 2025, 2026, 2027 in 2028. Nova višina davka od dohodkov pravnih oseb bo vidna že v akontacijah davka v letošnjem letu.

Dodatno sofinanciranje programov duševnega zdravja in nudenja psihosocialne pomoči

Izvajalci programov, ki ste imeli od 4. do 31. avgusta 2023 sklenjeno pogodbo na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov varovanja in krepitev zdravja do leta 2025 za področje D javnega razpisa: Krepitev duševnega zdravja in nudenja psihosocialne pomoči (gre za predvidoma 12 upravičenih organizacij), boste lahko za dodatni obseg izvajanja programov prejeli dodatna sredstva za stroške dela ter stroške materiala in storitev, a največ do višine 15 odstotkov pogodbene vrednosti.

Dodatna sredstva morate porabiti do izteka veljavne pogodbe z ministrstvom. Do dodatnih sredstev niste upravičeni, če ste jih za navedeni namen že prejeli iz drugih virov.

Zahtevek za izplačilo sredstev boste morali vložiti pri ministrstvu za zdravje, ki bo do konca marca sprejel poseben akt, s katerim bo določeni način izstavitve zahtevkov, potrebna dokazila in roki izplačil ter način poročanja.

Javna objava podatkov o izplačanih sredstvih in prejemnikih

Za zagotovitev preglednosti in javni nadzor nad porabo javnih finančnih sredstev, bodo javno objavljeni podatki o porabi javnih finančnih sredstev, pridobljeni na podlagi interventne zakonodaje, ki je bila sprejeta za namen odprave posledic avgustovskih poplav in plazov. 

Za izplačevalce javnih sredstev se štejejo tudi humanitarne organizacije, ki so ali pa še bodo izplačale sredstva, prejeta iz proračuna Republike Slovenije, za namen izvajanja odprave posledic poplav in plazov na kateri koli pravni podlagi. Humanitarne organizacije morajo vladni službi za obnovo posredovati podatke o prejemnikih teh sredstev (osebno ime, kraj prebivališča, znesek izplačanih javnofinančnih sredstev in navedbo izplačevalca). Podatki o izplačanih sredstvih bodo objavljeni do 31. decembra 2028.

Vladna služba za obnovo bo vsaj enkrat mesečno objavila posodobljen skupni seznam upravičenih prejemnikov pomoči.

 

Spremljajte CNVOS na družbenih omrežjih FacebookTwitterInstagram in YouTube.

Naročite se na naš tedenski e-novičnik in bodite na tekočem z razpisi, izobraževanji, dogodki in drugimi novicami, pomembnimi za nevladni sektor: PRIJAVA.