Do 4. decembra za kampanjo Civilna družba za EU zbiramo kratke zgodbe oziroma pričevanja (do 500 znakov), v katerih boste s konkretnimi rezultati predstavili svoje delo, zgodbe, s katerimi boste navdihnili ljudi in povedali, zakaj nas družba tako zelo potrebuje.

Organizaciji Social Platform in Civil Society Europe vodita kampanjo Civilna družba za EU (Civil Society for EU, CS4EU), s katero želita opozoriti na pomembnost nevladnih organizacij v evropski družbi.

Za to potrebujejo vašo pomoč. Pozivamo vas, da nam do ponedeljka, 4. decembra 2023, na info@cnvos.si pošljete kratko besedilo (do 500 znakov, to pomeni 3-4 stavke), ki mora vsebovati kratko zgodbo ali pričevanje o vašem delu z ljudmi in skupnostmi ali o predstavljanju in zagovorništvu kolektivnega interesa na nacionalni, regionalni ali evropski ravni.

Bistveno je, da predstavite svoje konkretne učinke na skupnost, skupino ljudi, marginalizirane skupine in podobno – v ospredje torej postavite dosežke in ne projektov, kampanj ali iniciativ.

Izbirate lahko med dvema pristopoma:

1. Stavek ali dva z vašimi konkretnimi dosežki – koliko ljudem ste pomagali, koliko delavnic ste organizirali in podobno. Temu priključite še nekaj stavkov izjave ljudi (lahko tudi prostovoljcev) ali skupnosti o pomenu in koristi, ki jih občutijo zaradi dela vaše civilnodružbene organizacije.

Primer:

AKRAM JASSIM SULAYMAN

»Svoj čas razporejam med študij zobozdravstva in prostovoljno delo pri organizaciji Bent Al-Rafidain. Dve leti nazaj sem začel delati kot prostovoljec, da bi tako pomagal ljudem v stiski in prispeval k spremembam na bolje. Sodeloval sem tudi na delavnici vzpostavljanja miru pri organizaciji Bent Al-Rafidain. Med prvim srečanjem smo z invalidnimi osebami ogovorili o vzrokih za njihovo marginalizacijo v skupnosti in o njihovih mnenjih, željah in prizadevanjih. Na drugo srečanje smo pozvali mlade ljudi in jim dali priložnost, da se srečajo s starejšimi državljani, s katerimi so govorili o njihovih izzivih, konkretno marginalizaciji, in razpravljali o morebitnih rešitvah. Lokalne nevladne organizacije se zelo trudijo ljudi ozaveščati in jih izobraževati; skupnost in posameznike poznajo boljše kot mednarodne NVO in so lahko tako bolj učinkovite pri definiranju potreb in zagotavljanju ustrezne podpore.«

2. Izjave o dobrem delovanju vaše civilnodružbene organizacije s strani drugih podjetij, medijev … Pozovete torej podjetje ali medij, s katerim ste sodelovali, da v 3-4 stavke strne svojo izkušnjo in vaše dosežke, ali pa te dodate sami.

Potrebujemo:

  • ime organizacije, na katero se besedilo navezuje;
  • spletno stran organizacije;
  • kratek naslov besedila (največ 10 besed);
  • kratko besedilo (do največ 500 znakov);
  • ime, vloga v organizaciji (če jo ima) in geografska lokacija pričevalca;
  • 1 ležeča fotografija.