V ponedeljek, 20. novembra, se bo začela uporabljati novela Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV-A), ki prinaša spremembe pri vodenju evidenc delovnega časa.

Od ponedeljka, 20. novembra 2023, morate delodajalci v evidenci o izrabi delovnega časa voditi pet dodatnih podatkov o delovnem času vašega delavca, in sicer:

  • Čas prihoda delavca na delo in odhoda z dela. Pri tem minut ni dovoljeno zaokroževati, ampak je treba evidentirati dejanski čas prihoda na delo oziroma začetka opravljanja dela in odhoda z dela oziroma konec opravljanja dela.
  • Izraba in obseg izrabe odmora med delovnim časom. Pri tem beleženje ure začetka in končanja odmora ni obvezno, prav tako izrabo ni treba vpisati nujno ob izrabi odmora.
  • Opravljene ure v drugih posebnih pogojih dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa. Po novem je treba ločeno vpisovati vse ure, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa (za katere delavci na primer prejemajo tudi dodatke kot so nadurno delo, nočno delo, delo na praznik …)
  • Opravljene ure v neenakomerno razporejenem delovnem času ali v začasno prerazporejenem delovnem času in
  • tekoči seštevek ur v tednu, mesecu oziroma letu, iz katerega je razvidno referenčno obdobje, ki se upošteva za neenakomerno razporeditev in za začasno prerazporeditev polnega delovnega časa.

Novost je tudi, da boste morali že pri izplačilu novembrske plače v decembru delavce pisno/elektronsko obvestiti o podatkih iz evidence o izrabi delovnega časa za pretekli mesec (torej mesec november) do konca plačilnega dne v vaši organizaciji oziroma omogočiti neposreden elektronski dostop do evidence o izrabi delovnega časa. Če bo imel delavec neposreden elektronski dostop do evidence (na primer evidenca se vodi v excel obliki in jo hranite v oblaku, do katerega lahko delavec kadarkoli dostopa) se bo štelo, da ste to obveznost seznanitve opravili in vam ne bo treba evidence prilagati plačilni listi.

Delavec bo lahko od ponedeljka dalje tudi zahteval, da ga o stanju iz evidence obvestite enkrat tedensko. Tudi tu velja, da boste svojo obveznost izpolnili, če bo imel delavec do evidence neposreden elektronski dostop.

Od ponedeljka naprej morate dokumentacijo in podatke iz evidence o izrabi delovnega časa hraniti na sedežu organizacije oziroma na kraju opravljanja dela. Svetujemo, da imate na kraju opravljanja dela vsaj evidenco za tisti dan.

Inšpektorat RS za delo IRSD je napovedal, da bo do konca leta opravljal le svetovalno vlogo in opozarjal na nepravilnosti ter kršitve. Tako bodo organizacijam zagotovili dodaten čas, da se na spremembe prilagodijo. Inšpektorji bodo pri nadzorih tudi še naprej upoštevali načelo sorazmernosti, torej če bodo prepoznali majhne kršitve, večino zadev pa boste imeli pravilno urejeno, bodo najprej izrekali le opozorila oziroma opomine.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS bo spremljalo odzive in po potrebi predlagalo spremembe zakona. Odzive lahko od ponedeljka, 20. novembra, ministrstvu sporočite na elektronski naslov: evidence.mddsz@gov.si.

 

Spremljajte CNVOS na družbenih omrežjih FacebookTwitterInstagram in YouTube.

Naročite se na naš tedenski e-novičnik in bodite na tekočem z razpisi, izobraževanji, dogodki in drugimi novicami, pomembnimi za nevladni sektor: PRIJAVA.