Mrzlično že štejemo dneve do izteka roka za prijavo na Javni razpis za male in srednje projekte v okviru programa Impact4values. Razpis se bo zaprl v ponedeljek, 29. maja, ob 12. uri.

Pred prijavo še enkrat zelo pozorno preberite pogoje za prijavo, vključno s prilogo, v kateri smo zelo podrobno pojasnili, katere organizacije so upravičene in kaj lahko oz. ne sme pisati v vaših temeljnih aktih. 

Pogoji veljajo za vse pravne oblike organizacij enako. Prejeli smo namreč vprašanje, ali pogoj neprofitnosti, ki med drugim določa, da mora biti v aktu organizacije jasno zapisano, da se premoženje ob prenehanju organizacije prenese na nevladno organizacijo z enakim ali podobnim namenom ali nepridobitno pravno osebo javnega prava, velja samo za zavode ali tudi za društva. Zato še enkrat pozorno preverite v prilogi razpisa, ali se vaše določbe skladajo s pogoji. Kot upravičene bomo šteli tiste prijavitelje, katerih organi so pravočasno sprejeli potrebne spremembe akte, tudi če akt še ne bo potrjen s strani registracijskih organov.

Razpisno dokumentacijo ter gradiva v podporo prijaviteljem najdete na tej povezavi