Zaključil se je postopek izbora predstavnika in njegovega namestnika v Medresorsko delovno skupino za nadgradnjo obravnave primerov vseh vrst nasilja. Za predstavnico nevladnih organizacij je bila imenovana Katja Zabukovec Kerin, za njeno namestnico pa Tanja Povšič.

V postopku izbora predstavnika nevladnih organizacij je do roka, navedenega v pozivu, prispelo enajst popolnih prijavnic upravičenih organizacij in štiri popolne kandidature. Nevladne organizacije so predlagale svoje kandidate, kot je razvidno iz objavljenega seznama upravičencev in kandidatov.

21. 4. 2023 je potekala javna predstavitev kandidatov, na kateri je med kandidati prišlo do imenovanja predstavnice NVO s soglasjem.

Delo imenovanih predstavnikov NVO v Medresorski delovni skupini za nadgradnjo obravnave primerov vseh vrst nasilja in njihove kontaktne podatke za vaša vprašanja in pobude lahko spremljate tu.

Sklep o imenovanju