Zaključil se je postopek izbora predstavnika NVO v delovni skupini za pripravo Strategije Vlade RS na področju vključevanja tujcev. Za predstavnika je bil imenovan Goran Lukić.  

Do roka, navedenega v pozivu, so prispele tri popolne prijavnice upravičenih organizacij za sodelovanje in ena popolna kandidatura. Ker je bil namen postopka izbor enega predstavnika in namestnika predstavnika, je bil predlagani kandidat avtomatično izbran za predstavnika. Namestnika predstavnika se v postopku ni imenovalo.

Predstavitev predstavnika NVO:

Goran Lukić je eden izmed pobudnikov in ustanoviteljev Društva Svetovalnica za migrante na začetku leta 2016, ki se je v pričetku leta 2017 preimenovala v Društvo Delavska svetovalnica; namen društva je zagovorništvo, varovanje, promocija ter razvoj delavskih, socialnih in statusnih pravic delavcev ter ostalih ranljivih skupin.

Pred tem je bil aktivno vključen v izvajanje storitve »Izvajanje storitev in ukrepov pravnega svetovanja in informiranja za najbolj ranljive skupine delavcev migrantov, beguncev in prosilcev za azil za lažji vstop na slovenski trg dela« (med aprilom 2014 in junijem 2015), in še pred tem v projekt »Integracijski paket za brezposelne migrante, begunce in prosilce za azil« (nosilec: Zveza svobodnih sindikatov Slovenije). V času projekta (december 2010-2013) se je informiralo in svetovalo v 5.493 primerih; v 2.545 primerih se je poglobljeno svetovalo in spremljalo primere. Projekt je delno financirala Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Goran Lukić dnevno neposredno dela s tujci različnih kategorij na različnih področjih (administrativno urejanje postopkov, komuniciranje z institucijami ter delodajalci, priprava in oddaja prijav ter na nadzorne institucije, neposredno zagovorništvo tujcev). Prav tako neposredno komunicira z različnimi institucijami na področju pridobivanja (u)pravnih informacij. Prav tako se neposredno vključuje v predloge zakonodajnih sprememb na področju t. i. tujske zakonodaje, socialnega varstva in zaposlovanja.

Delo izbranega predstavnika NVO v delovni skupini vlade za pripravo Strategije Vlade RS na področju vključevanja tujcev in njegove kontaktne podatke za vaša vprašanja in pobude lahko spremljate tu.

Sklep o imenovanju