Zaključil se je postopek izbora predstavnika NVO v delovni skupini za pripravo Strategije Vlade RS na področju vključevanja tujcev. Za predstavnika je bil imenovan Goran Lukić.  

Do roka, navedenega v pozivu, so prispele tri popolne prijavnice upravičenih organizacij za sodelovanje in ena popolna kandidatura. Ker je bil namen postopka izbor enega predstavnika in namestnika predstavnika, je bil predlagani kandidat avtomatično izbran za predstavnika. Namestnika predstavnika se v postopku ni imenovalo.

Delo izbranega predstavnika NVO v delovni skupini vlade za pripravo Strategije Vlade RS na področju vključevanja tujcev in njegove kontaktne podatke za vaša vprašanja in pobude lahko spremljate tu.

Sklep o imenovanju