Zaključil se je postopek izbora enega predstavnika v Podnebni svet. Za predstavnika nevladnih organizacij je bil imenovan dr. Jonas Sonnenschein.

V postopku izbora predstavnika nevladnih organizacij sta do roka, navedenega v pozivu, prispeli dve popolni prijavnici upravičenih organizacij in ena popolna kandidatura.

Ker je prispela le ena kandidatura, je kandidat dr. Jonas Sonnenschein postal predstavnik NVO v Podnebnem svetu.

Predstavitev predstavnika NVO:

Dr. Jonas Sonnenschein je okoljski ekonomist in vodja projektov pri Umanoteri, Slovenski fundaciji za trajnostni razvoj. V letih 2014 – 2018 je bil raziskovalec na področju okoljske ekonomije na Univerzi Lund na Švedskem, kjer je pridobil naslov doktor znanosti. Je avtor več znanstvenih publikacij s področja  podnebne politike. Strokovna področja, s katerimi se ukvarja, so: podnebne spremembe, zelena proračunska reforma, okoljska ekonomija, in EU kohezijska politika. V Umanoteri med drugim sodeluje pri projektu, v katerem Umanotera spremlja programiranje in porabo sredstev EU. Jonas je sodeloval  pri analizi partnerskega sporazuma in operativnega programa (MFF 2021- 2027), ocenjeval je dobre (in manj dobre) prakse izvajanja v okviru večletnega finančnega okvira 2014 – 2020 ter je seznanjen s povezanimi mehanizmi financiranja EU, vključno z Načrtom za okrevanje in odpornost REPowerEU. Jonas redno predava o podnebnih spremembah, njihovih vplivih ter mednarodnih in nacionalnih politikah na tem področju.

Delo imenovanih predstavnikov NVO v Podnebnem svetu in njihove kontaktne podatke za vaša vprašanja in pobude lahko spremljate tu.

Sklep o imenovanju