Zaključil se je postopek izbora predstavnika nevladnih organizacij v delovno skupino za pripravo pravilnika, ki opredeljuje postopek obravnave kršitve prepovedi spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja v študijskem okolju pri Ministrstvu za visoko šolstvo, znanosti in inovacije.

V postopku izbora predstavnikov nevladnih organizacij je prispela ena prijavnica upravičene organizacije, ki je tudi predlagala kandidatko za predstavnico. Prijava je prišla pravočasno in je bila popolna.

Društvo Ženski lobi Slovenije je kot kandidatko za predstavnico v delovni skupini predlagala Tonjo Jerele. Ker je predlagana kandidatka izpolnjevala vse pogoje, je bila izbrana kot predstavnica nevladnih organizacij.  

Predstavitev predstavnice NVO: Tonja Jerele je koordinatorica Rezistence, raziskovalne skupine, ki je prva začela opozarjati na problem spolnega nadlegovanja v akademskem prostoru v Sloveniji, je tudi članica sveta Ženskega lobija Slovenije, članica Ekspertne skupine za naslavljanje spolnega nadlegovanja v akademskem prostoru pri Komisiji za enake možnosti v znanosti pri MIZŠ, članica Strokovnega sveta za enakost spolov pri MDDSZEM, ravno tako pa je ena izmed zaupnih oseb na Fakulteti za družbene vede.

Delo izbrane predstavnice NVO v delovni skupini za pripravo pravilnika, ki opredeljuje postopek obravnave kršitve prepovedi spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja v študijskem okolju pri Ministrstvu za visoko šolstvo, znanosti in inovacije, lahko spremljate tu.

 

Sklep o imenovanju