Zaključil se je postopek izbora petih predstavnikov nevladnih organizacij v Svet za preprečevanje sovražnega govora. Za predstavnice nevladnih organizacij so bile imenovane Ajda Bezenšek Špetič, Barbara Rajgelj, Brankica Petković, Katarina Bervar Sternad in Tatjana Pirc.

V postopku izbora predstavnikov nevladnih organizacij je do roka, navedenega v pozivu, prispelo 15 popolnih prijavnic upravičenih organizacij in 5 popolnih kandidatur. Nevladne organizacije so predlagale svoje kandidatke, kot je razvidno iz objavljenega seznama upravičencev in kandidatov.

Ker je naročnik zaprosil za imenovanje petih predstavnikov, prav toliko pa je bilo tudi kandidatk, so vse postale predstavnice nevladnih organizacij v Svetu za preprečevanje sovražnega govora.

Delo imenovanih predstavnikov NVO v Svetu za preprečevanje sovražnega govora in njihove kontaktne podatke za vaša vprašanja in pobude lahko spremljate tu.

Sklep o imenovanju