Zaključil se je postopek izbora predstavnika v Odboru za spremljanje čezmejnega programa Interreg Slovenija – Madžarska 2021-2027. Za predstavnika nevladnih organizacij je bil imenovan Bojan Vogrinčič, za njegovega namestnika pa Ivan Kramberger.

V postopku izbora predstavnikov nevladnih organizacij je do roka, navedenega v pozivu, prispelo pet popolnih prijavnic upravičenih organizacij in dve popolni kandidaturi. Nevladne organizacije so predlagale svoje kandidate, kot je razvidno iz objavljenega seznama upravičencev in kandidatov.

Edina dva kandidata sta se še pred javno predstavitvijo sporazumela, kateri od njiju bo predstavnik NVO in kateri namestnik, zato se predstavitev ni izvedla.

Delo imenovanih predstavnikov NVO v Odbor za spremljanje čezmejnega programa Interreg Slovenija – Madžarska 2021-2027 in njihove kontaktne podatke za vaša vprašanja in pobude lahko spremljate tu.

 

Sklep o imenovanju