Zaključil se je postopek izbora predstavnika ali predstavnice NVO v Komisiji za oceno zakonitosti in strokovnosti ravnanja Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke. Za predstavnico je bila imenovana Tatjana Rant.  

Tatjana Rant je vodja programa regijskega stičišča nevladnih organizacij BOREO. Kot zaposlena v organizaciji BOREO je sodelovala pri pripravi Lokalnega programa mladine v Občini Postojna. Prav tako z občinami v regiji komunicira na pomembnejših področjih, kar v veliki meri vključuje varstvo človekovih pravic.

Do roka, določenega v javnem pozivu, je prispela ena prijava upravičene organizacije za sodelovanje in ena kandidatura. Prijava in kandidatura sta bili popolni. Ker je bilo prejetih kandidatur enako število kot število predstavnikov, je na podlagi desetega odstavka 9. člena Poslovnika postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij kandidatka postala predstavnica NVO. Zato je vodja postopka izdala Sklep o imenovanju, s katerim se je postopek izbora končal.

 

Sklep o imenovanju