Zaključil se je postopek izbora predstavnika NVO v Odbor za spremljanje Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v RS za obdobje 2014-2020. Za predstavnika je bil imenovan Matjaž Radin.  

Matjaž Radin je ribič »od vedno«. Morje nosi v srcu. Rad bi, da bi morje ostalo privlačno za vedno. Žalosten je, ko vidi, kako slab odnos imajo ljudje do morja in do vsega, kar morje ponuja. Ob opravljanju svojega poklica skrbi, da bo morje ostalo privlačno tudi za naše zanamce ter da poklic ribiča ne bo predstavljal le še kulturne dediščine. Zato si želi, da bi bila ribiška politika naravnana tako, da bo današnji ribič lahko preživel, ribiška tradicija in vrednote pa se bodo ohranjale še v prihodnje. Pozna vso resorno zakonodajo; od EU uredb in pravilnikov, do vse nacionalne zakonodaje. Sodeloval je v pogajanjih vlade s socialnimi partnerji pri sprejemanju nacionalne zakonodaje. Sodeluje kot član ocenjevalne komisije pri LAS Istre za ocenjevanje operacij, financiranih iz ESPR sklada. Seznanjen je z Operativnim programom, saj je njegovo delo odvisno od izvajanja OP ESRP 2014-2020. Pozna vse izvedene in ne izvedene ukrepe znotraj Operativnega programa. Vodenje ribičev skozi operativni program šteje za svoje poslanstvo.

Do roka, določenega v javnem pozivu, so prispele 4 prijave upravičenih organizacij za sodelovanje in ena kandidatura. Vse 4 prejete prijave upravičenih organizacij in kandidatura so bile popolne. Ker je bilo prejetih kandidatur enako število kot število predstavnikov, je na podlagi desetega odstavka 9. člena Poslovnika postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij kandidat postal predstavnik NVO. Zato je vodja postopka izdala Sklep o imenovanju, s katerim se je postopek izbora končal.

 

Sklep o imenovanju