Zaključil se je postopek izbora predstavnika NVO v Odboru za spremljanje čezmejnega programa Interreg Slovenija - Avstrija 2021-2027. Za predstavnika je bil imenovan Bojan Vogrinčič.  

Do roka, določenega v javnem pozivu, je prispelo 17 prijav upravičenih organizacij za sodelovanje in dve kandidaturi. Popolnih je bilo 14 prijav upravičenih organizacij in ena kandidatura. Ker je bilo prejetih kandidatur enako število kot število predstavnikov, je na podlagi desetega odstavka 9. člena Poslovnika postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij kandidat postal predstavnik NVO. Zato je vodja postopka izdala Sklep o imenovanju, s katerim se je postopek izbora končal.

 

Sklep o imenovanju