Zaključil se je postopek izbora predstavnika ali predstavnice in namestnika ali namestnice predstavnika nevladnih organizacij v Nacionalni odbor za transnacionalne in medregionalne programe evropskega teritorialnega sodelovanja (ETS) 2021–2027. Za predstavnika NVO je bil imenovan Bojan Vogrinčič, za namestnico predstavnika NVO pa Tina Divjak.

Do roka, določenega v javnem pozivu, je prispelo 29 popolnih in pravočasnih prijav upravičenih organizacij za sodelovanje in dve kandidaturi. Dve prijavi sta prispeli prepozno in bili zato izločeni.

V postopku izbora so sodelovale naslednje nevladne organizacije:

 • Društvo prekmurska herbija
 • LRF za Pomurje
 • E-zavod
 • Zavod za trajnostni razvoj
 • BISTRA HIŠA, Zavod za raziskovanje in trajnostni razvoj Martjanci - SMART HOUSE
 • Društvo za trajnost virov si.energija
 • Športno rekreacijsko društvo SOBOTA
 • Mednarodno društvo za promocijo altruističnega podjetništva v srednji Evropi - net4socialimpact.eu
 • Hiša vzhajajočega sonca, Černelavci, soc. p.
 • Zavod Pomaju, Murska Sobota
 • Mladinsko društvo Moja sobota
 • Društvo Kšir
 • Zavod Roka, Černelavci
 • Zavod socialna inciativa Černelovci
 • Kulturno-turistično društvo Dvorec Rakičan
 • Zavod MS-I, Cankova, soc. p.
 • Zavod Sofiz, Černelovci
 • Društvo za ekološke in prostočasne dejavnosti ZOJA
 • Društvo za trajnostni razvoj podeželja Žitek
 • Društvo za zaščito živali Pomurja
 • Društvo Cesta Gradov
 • Pomurska turistična zveza
 • Zavod za raziskovanje in razvijanje alternativnih praks soc. p., Beltinci
 • PRIJLIKA - društvo za spodbujanje socialnega, ekološkega in trajnostno naravnanega razvoja
 • Zveza za razvoj romske manjšine – Preporod
 • CNVOS
 • Društvo za trajnostni razvoj LEDINA
 • Mladinski svet Murska Sobota
 • Zavod Julius, Murska Sobota

Predlagana sta bila dva kandidata: 

 • Bojan Vogrinčič
 • Tina Divjak

Ker sta bila predlagana le dva kandidata, ki sta se strinjala, da se za predstavnika NVO v Nacionalni odbor za transnacionalne in medregionalne programe evropskega teritorialnega sodelovanja (ETS) 2021 – 2027 imenuje Bojana Vogrinčiča, za namestnico predstavnika pa Tino Divjak, sta bila kandidata avtomatično imenovana. S tem se je postopek izbora predstavnika NVO tudi zaključil.

 

Sklep o imenovanju