Poznate Lutro? Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, je naravovarstvena nevladna organizacija s statusom delovanja v javnem interesu. Skrbi za obstoj vidre, ki jo ogroža uničevanje in onesnaževanje okolja. Bori se za to, da bi lahko čisto vodo pili tako pri izlivu kot izviru. Evropska komisija je njihov projekt ozaveščanja AQUAVIVA pred leti izbrala za enega najboljših okoljevarstvenih projektov.

Lutra pa je tudi ena od nevladnih organizacij, ki so nasprotovale gradnji hidroelektrarne Mokrice in Andreju Vizjaku, takrat zaposlenemu v družbi Hidroelektrarne na spodnji Savi (HESS). 

Ko Vizjak postane minister za okolje in prostor, nemudoma izkoristi priložnost, da se Lutri maščuje.

Lutra se februarja 2020 prijavi na razpis Evropske komisije – program LIFE. Ministrstvo kmalu po objavi razpisa Evropske komisije objavi javni poziv, s katerim se zaveže, da bo sofinanciralo izbrane projekte. V pozivu določi, da bodo do sofinanciranja »upravičeni vsi na podlagi tega poziva pravočasno predloženi projekti, izbrani s strani Evropske komisije«. Gre za avtomatizem upravičenosti do sofinanciranja: če je dovolj dobro za Evropsko komisijo, je dobro tudi za nas. 

Evropska komisija se avgusta odloči, da podpre Lutrin projekt. Po podpisu pogodbe z Evropsko komisijo Lutra 14. avgusta 2020 odda vlogo za sofinanciranje na ministrstvo. 

Predstavnica ministrstva Lutro februarja 2021 obvesti, da je ministrstvo zagotovilo finance za projekt – 124.000 evrov – in Lutri posreduje predlog pogodbe o sofinanciranju. Pogodbo uskladijo 16. februarja. Podpisati jo mora le še minister, jim povedo. To mora storiti v enem mesecu od prejema popolne vloge, kot je ministrstvo samo določilo v javnem pozivu. 

Pa tega ne stori. Lutra iz neuradnih virov na ministrstvu izve, da minister pogodbe ne namerava podpisati. 

Lutra na podpis pogodbe in denar čaka že 13 mesecev. Projekt, ki ga je Evropska komisija izbrala na razpisu LIFE, je medtem že globoko v teku: začel se je septembra 2020. Konča se avgusta 2024.

Lutra mora – če želi prejeti sredstva Evropske komisije – iz lastnega žepa založiti 124.000 evrov. Kako? Samo upa lahko, da ji bo uspelo denar od ministrstva iztožiti na sodišču. V nasprotnem primeru lahko zapre svoja vrata.

 

O Lutrinem primeru v medijih: