Zaključil se je postopek izbora predstavnika NVO Nadzorni odbor za spremljanje skladov s področja notranje varnosti in migracij. Za predstavnika je bil imenovan Albin Keuc. 

Albin Keuc je direktor Platforme SLOGA. Vrsto let deluje na civilnodružbenem področju. Deloval je predvsem na področju trajnostnega razvoja, bil je voljeni član prvega slovenskega Sveta za trajnostni razvoj in sotvorec evropskega civilnodružbenega podviga v obliki Aarhuške konvencije. Skupaj z Ekologi brez meja je vodil nacionalno kampanjo Volk sit, koza cela. Bil je tudi svetovalec ministra za okolje in kot strokovnjak svetoval v tujini. Kot direktor Platforme SLOGA vsebinsko pokriva področje Agende 2020, med cilji katere je vključevanje načela enakosti spolov, migracije in integracija. Dogodki, projekti in aktivnosti se migracij dotikajo tako kot presečne kot tudi horizontalne teme, slednje posebej v povezavi s podnebnimi spremembami.

Do roka, določenega v javnem pozivu, je prispela ena popolna prijava upravičene organizacije za sodelovanje in ena kandidatura. Ker je bilo prejetih kandidatur enako število kot število predstavnikov, je na podlagi desetega odstavka 9. člena Poslovnika postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij kandidat postal predstavnik. Zato je vodja postopka izdala Sklep o imenovanju, s katerim se je postopek izbora končal.

Sklep o imenovanju