Zaključil se je postopek izbora predstavnika NVO Nadzorni odbor za spremljanje skladov s področja notranje varnosti in migracij. Za predstavnika je bil imenovan Albin Keuc. 

Do roka, določenega v javnem pozivu, je prispela ena popolna prijava upravičene organizacije za sodelovanje in ena kandidatura. Ker je bilo prejetih kandidatur enako število kot število predstavnikov, je na podlagi desetega odstavka 9. člena Poslovnika postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij kandidat postal predstavnik. Zato je vodja postopka izdala Sklep o imenovanju, s katerim se je postopek izbora končal.

Sklep o imenovanju