Vlada je z novim odlokom, ki je začel veljati 4. decembra, prepovedala strežbo hrane in pijače na stojnicah sejmov. Izjema velja le za prodajo pečenega kostanja.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 postavlja dodatne pogoje za izvedbo sejmov, hkrati pa spreminja nekatera pravila, ki jih je glede sejmov postavil novembrski odlok.

Odlok poleg že postavljenih omejitev (medosebna razdalja, ločen vhod in izhod …) dodatno določa, da mora organizator sejma pridobiti pisno soglasje lastnika ali upravljavca prostora, na katerem se prodaja blago, ter da je prodaja blaga dovoljena samo na območju, kjer je po aktu lokalne skupnosti to dovoljeno.

Odlok glede sejmov določa še, da so za preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT zadolžene odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo sejem.