Z 19. novembrom je v veljavo stopil nov Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje ponovnih izbruhov in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 v upravnih zadevah, ki bo veljal tri mesece. Odlok postavlja nove omejitve pri vlaganju vlog pri upravnih organih, vloge po elektronski poti pa se lahko začasno vložijo tudi brez digitalnega podpisa.

Omejitev vlaganja vlog

Vložitev (pisne ali ustne) vloge pri organu v naslednjih treh mesecih ni dovoljena. Neposredni obisk upravnega organa je mogoč samo, če gre za vloge, ki jih po zakonu ni mogoče vložiti drugače kot osebno. Tudi v teh primerih pa se morate pri organu predhodno naročiti preko navadne oziroma elektronske pošte ali po telefonu v času uradnih ur.

Tako boste morali na primer vlogo za državno štipendijo ali registracijo društva v času veljavnosti odloka oddati elektronsko, medtem ko se boste za overitev lastnoročnega podpisa ali izdajo osebne izkaznice na upravni enoti predhodno naročili in nato ob dogovorjenem terminu tam tudi osebno zglasili.

Elektronsko vlaganje vlog začasno brez digitalnega podpisa

V času veljavnosti odloka je mogoče vlagati elektronske vloge brez varnega elektronskega podpisa s kvalificiranim potrdilom.

Na zahtevo organa se boste identificirali z elektronskim podpisom, ki ni enakovreden lastnoročnemu, uradno dodeljeno identifikacijsko številko (npr. EMŠO, davčna številka) ali drugim identifikatorjem. Za elektronsko vlaganje šteje, da vlogo pošljete na uradni elektronski naslov organa.

Druge omejitve prisotnosti v prostorih organov

Zaradi varovanja zdravja udeležencev lahko organ izključi javnost z ustne obravnave in drugih procesnih dejanj.

Prav tako se v prostorih organa trenutno ne izvaja pregledovanje dokumentov. Če boste izkazali pravni interes, vam bo organ poslal kopije željenih dokumentov.

Podaljšanje rokov

Upravni organ lahko na vašo zahtevo podaljša določene roke za izpolnitev obveznosti. Vendar to velja le za roke, ki vam jih je že prej določil organ v svojih odločbah (npr. sklepih), ne pa za roke, ki so določeni s predpisi. Tako npr. roka za oddajo poročil na AJPES ni mogoče podaljšati na podlagi tega odloka.