Ljubljana, 28. 6. 2021 – Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) je tik pred objavo razpisov Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora (EGP) držav donatoric Norveške, Islandije in Lihtenštajna samovoljno vnesla diskriminatorne pogoje, s katerimi izključuje sodelovanje nevladnih organizacij. Zaradi te kršitve Sloveniji grozi blokada 34 milijonov evrov. Blokada sredstev držav donatoric se ne bi zgodila prvič – sredstva so leta 2014 zaradi izključevanja nevladnih organizacij blokirale Madžarski.

»Obveščeni smo bili o tem zelo zaskrbljujočem dodatku – dodatnim pogojem za nevladne organizacije. Jasno naj povem, da so diskriminatorna merila za upravičenost nevladnih organizacij za sodelovanje absolutno nesprejemljiva.« – Trine Skymoen, norveška ambasadorka na Madžarskem in v Sloveniji na predstavitvi SVRK-ovih razpisov 16. junija 2021 Norveška, Islandija in Lihtenštajn na podlagi dogovora z Evropsko komisijo Sloveniji namenjajo 34 milijonov za blažitev in prilagajanje podnebnim spremembam in krepitev izobraževanja. Za upravljanje s sredstvi je zadolžen SVKRK, ki je 14. maja objavil dva javna razpisa za razdelitev sredstev (Javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov in Javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje).

Pri tem pa je SVRK tik pred objavo razpisov vnesel dodatne, diskriminatorne pogoje za nevladne organizacije. To je storil brez vednosti držav donatoric, po tem, ko so države donatorice že potrdile besedili razpisov. V skladu s pogodbo z državami donatoricami v razpisih ne sme biti nobenih pogojev, ki niso bili že prej predvideni in usklajeni z donatoricami.

Cilj dodatni pogojev je evidentno samo eden – preprečiti nevladnim sodelovanje na javnih razpisih. Za podjetja in javne institucije ni predvidenih nobenih pogojev – na razpis se lahko prijavi vsakdo. Za nevladne organizacije, natančneje društva in zavode, pa je Zvone Černač, minister, pristojen za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, postavil identične pogoje, ki jih je minister za okolje in prostor Andrej Vizjak postavil v PKP 2 zato, da bi jim preprečil sodelovanje v postopkih izdaje integralnih gradbenih dovoljenj. Ministru Vizjaku je namero blokiralo ustavno sodišče, ker je ugotovilo, da takšnih pogojev ne uresničuje tako rekoč nihče.

Ali gre torej za maščevanje okoljevarstvenikom in naravovarstvenikom, ker so uspešno blokirali protiustavne spremembe gradbene zakonodaje in zahtevali referendum glede Zakona o vodi?

Sankcija za kršitev donatorske pogodbe je blokada sredstev. Podobno so države donatorice sredstva leta 2014 zaradi kršenja donatorske pogodbe blokirale Madžarski, ko je upravljanje sredstev samovoljno in enostransko prenesla z ministrstva na javno agencijo in hotela preprečiti neodvisno financiranje nevladnih organizacij. Blokada je trajala od aprila 2014 do decembra 2015. Kot je takrat povedal norveški minister za EGP in EU zadeve Vidar Helgesen, je bila začasna blokada preklicana, ko je Madžarska zopet začela spoštovati pogodbo z donatoricami.

Pogoji, ki jih je brez vednosti držav donatoric v razpisa dodal SVRK:
Društva lahko na razpisih sodelujejo le, če imajo najmanj 50 aktivnih članov, pri čemer se šteje, da je član aktiven, če je za tekoče in za zadnji dve pretekli koledarski leti bil udeležen na zboru članov in plačal članarino. Zasebni zavodi lahko na razpisu sodelujejo le, če imajo v tekočem in v zadnjih dveh preteklih koledarskih letih ves čas zaposlene najmanj tri osebe s polnim delovnim časom in s strokovno izobrazbo 7. ravni Slovenskega ogrodja kvalifikacij s področja delovanja nevladne organizacije.