Zaključil se je postopek izbora petih predstavnikov nevladnih organizacij v Delovno skupino za trajni dialog z nevladnimi organizacijami pri ministrstvu za kulturo. Za predstavnike so imenovani Nika Bezeljak, Miha Kosovel, Teja Reba, Tomaž Simetinger in Tomaž Zaniuk.

Zaključil se je postopek izbora petih predstavnikov nevladnih organizacij v  Delovno skupino za trajni dialog z nevladnimi organizacijami pri ministrstvu za kulturo.

Do roka, določenega v javnem pozivu, je prispelo 60 popolnih prijav upravičenih organizacij za sodelovanje in 24 kandidatur. Nevladne organizacije so  predlagale kandidate za predstavnike, kot je razvidno iz objavljenega seznama upravičencev in kandidatov.

Dne 21. 1. 2019 je potekala javna predstavitev kandidatov, na kateri ni prišlo do imenovanja s soglasjem, zato so se izvedle volitve, na katerih so največje število glasov prejeli: Nika Bezeljak, Miha Kosovel, Teja Reba, Tomaž Simentinger, Tomaž Zaniuk.

Sklep o imenovanju