Zaključil se je postopek izbora 10 predstavnikov nevladnih organizacij v svet ministra za okolje in prostor za sodelovanje z NVO. Za predstavnike so bili imenovani Senka Šifkovič Vrbica, Gaja Brecelj, Mihael Jožef Toman, Barbara Kvac, Lenka Puh, Damjan Vinko, Jana Kus Veenvliet, Marko Peterlin, Lenka Kavčič in Tomaž Banovec.

Zaključil se je postopek izbora 10 predstavnikov nevladnih organizacij v svet ministra za okolje in prostor za sodelovanje z NVO.

Do roka, določenega v javnem pozivu, je prispelo 57 popolnih prijav upravičenih organizacij za sodelovanje in 34 kandidatur. Nevladne organizacije so  predlagale kandidate za predstavnike na 10 področjih, kot je razvidno iz objavljenega seznama upravičencev in kandidatov kandidatov.

Dne 16. 11. 2018 je potekala javna predstavitev kandidatov, na kateri je prišlo do imenovanja predstavnika s soglasjem navzočih kandidatov na treh področjih, in sicer je bila na področju podpornega okolja za NVO s področja okolja in prostora imenovana Gaja Brecelj, na področju podnebnih sprememb Barbara Kvac, na področju graditev pa Lenka Kavčič.

Na področjih, na katerih ni prišlo do imenovanja s soglasjem kandidatov, so se izvedle volitve, na katerih so največje število glasov prejeli: Senka Šifkovič Vrbica (področje pravno-sistemskih vprašanja s področja okolja, narave in prostora), prof.dr. Mihael Jožef Toman (področje varstva okolja), Lenka Puh (področje krožnega gospodarstva), Damjan Vinko (področje biotske raznovrstnosti), Jana Kus Veenvliet (področje zavarovanih območij), Marko Peterlin (področje urejanja prostora) in Tomaž Banovec (področje stanovanj).

Sklep o imenovanju