Zaključil se je postopek izbora predstavnika strokovnih inštitucij na predlog civilne družbe v Svet za socialno ekonomijo. Za predstavnico je imenovana Dušanka Lužar Šajt.

11. 7. 2018 je bil razpisan postopek izbora predstavnika strokovnih inštitucij na predlog organizacij civilne družbe v Svet za socialno ekonomijo. V prvotnem roku ni bilo zadostnega števila prijav upravičenih kandidatov za sodelovanje v postopku izbora predstavnika, zato je bil rok za prijavo podaljšan do 26. 8. 2018 do 15. ure. Do podaljšanega roka so skupaj prispele tri popolne prijave upravičenih organizacij za sodelovanje v postopku in ena kandidatura za predstavnika strokovnih inštitucij, in sicer je Zavod PIP - Pravni in informacijski center Maribor predlagal Dušanko Lužar Šajt.


Ker je bil namen postopka izbor enega predstavnika in je bila tudi predlagana ena kandidatka, se za predstavnico strokovnih inštitucij, ki jo Vladi za imenovanje v Svet za socialno ekonomijo predlagajo organizacije civilne družbe, avtomatično imenuje Dušanko Lužar Šajt.

 

sklep_o_izboru