Zaključil se je postopek izbora predstavnikov in namestnikov predstavnikov nevladnih organizacij v Odborih za spremljanje programov čezmejnega sodelovanja 2014-2020. Za predstavnike so bili imenovani Vesna Erhart (namestnik Borut Ambrožič), Vid Tratnik (namestnik Franci Malečkar), Borut Jerman (namestnica Matilda Škrlj) in Bojan Vogrinčič (namestnik Ivan Kramberger).

Zaključil se je postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij in njihovih namestnikov v Odbore za spremljanje programov čezmejnega sodelovanja 2014-2020.
 

Do roka, navedenega v pozivu, je prispelo 18 popolnih prijav za upravičence, to je organizacij, ki so se prijavile kot organizacije z glasovalno pravico. Nevladne organizacije  so lahko predlagale kandidate za predstavnika v posameznem odboru, izmed predlaganih kandidatov pa so nato bili s soglasjem ali po izvedenih volitvah imenovani po en predstavnik in namestnik v vsakega od Odborov za spremljanje programov čezmejnega sodelovanja.
 

Odbor za spremljanje Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija 2014-2020

Nevladne organizacije so predlagale kandidate:

 • Klemen Bizjak (predlagatelj Inštitut za trajnostni razvoj in celostne rešitve)
 • Vesna Erhart (predlagatelj Zavod EKOmeter)
 • Borut Ambrožič (predlagatelj Društvo slovensko - avstrijsko prijateljstvo Maribor in drugi)
 • Stojan Habjanič (predlagatelj Alpe Adria Green)


Dne 9. 11. 2015 je potekala javna predstavitev, pri čemer je eden od kandidatov vnaprej odrekel soglasje za imenovanje predstavnika s soglasjem, zato so se izvedle volitve. Na teh je največje število glasov prejela Vesna Erhart, ki je bila nato imenovana za predstavnico nevladnih organizacij. Za namestnika je bil imenovan Borut Ambrožič, ki je prejel drugo največje število glasov.

Odbor za spremljanje Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020

Nevladne organizacije so predlagale kandidate:

 • Gregor Cerar (predlagatelj Društvo DOVES –FEE SLOVENIA)
 • Borut Jerman (predlagatelj Kulturno izobraževalno društvo PiNA)
 • Matilda Škrlj (predlagatelj Alpe Adria Green)


Dne 9. 11. 2015 je potekala javna predstavitev, na kateri je prišlo do soglasja med prisotnimi kandidati za imenovanje predstavnika in namestnika v Odbor za spremljanje Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020. Za predstavnika je bil imenovan Borut Jerman, za namestnico pa Matilda Škrlj.

Odbor za spremljanje Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020

Nevladne organizacije so predlagale kandidate:

 • Darijan Krpan (predlagatelj Ustanova Fundacija Bit Planota)
 • Franci Malečkar (predlagatelj Alpe Adria Green)
 • Vid Tratnik (predlagatelj Kulturno izobraževalno društvo PiNA)


Dne 9. 11. 2015 je potekala javna predstavitev, na kateri ni prišlo do imenovanja s soglasjem, zato so se izvedle volitve, na katerih je najvišje število glasov prejel Vid Tratnik, ki je bil nato imenovan za predstavnika nevladnih organizacij. Za namestnika je bil imenovan Franci Malečkar, ki je prejel drugo najvišje število glasov.

Odbor za spremljanje Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska 2014-2020

V prvotnem roku ni bilo zadostnega števila prijav za sodelovanje v postopku izbora predstavnikov v Odbor za spremljanje Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska 2014-2020, zato je bil rok podaljšan. Do podaljšanega roka so prispele tri popolne prijave upravičenih organizacij za sodelovanje v postopku. Nevladne organizacije so predlagale kandidate: 

 • Ivan Kramberger (predlagatelj Prostovoljno gasilsko društvo Gornja Radgona)
 • Bojan Vogrinčič (predlagatelj Ustanova Lokalna razvojna fundacija za Pomurje)


Med predlaganima kandidatoma je prišlo do soglasja o imenovanju predstavnika in namestnika, po katerem je za predstavnika imenovan Bojan Vogrinčič, za namestnika pa Ivan Kramberger.