Zaključil se je postopek izbora dveh predstavnikov nevladnih organizacij v Komisijo Vlade Republike Slovenije za droge. Za predstavnika sta bila izbrana Klemen Balanč in Zvonko Horvat Žnidaršič.

Zaključil se je postopek izbora dveh predstvnikov nevladnih organizacij v Komisijo Vlade Republike Slovenije za droge

Do roka navedenega v javnem pozivu je prispelo 23 popolnih prijav za upravičence, to je organizacij, ki so se prijavile kot organizacije z glasovalno pravico. Ena prijava je bila zavržena, ker v roku ni bila dopolnjena, ena pa je bila zavržena, kjer je ni vložila nevladna organizacija. Nevladne organizacije so sicer predlagale sledeče kandidate:

  • Božidar Radišič (predlagatelj: Društvo prekmurske pobude ONEJ)
  • Klemen Balanč (predlagatelj: Klub študentov Dravinjske doline)
  • Matej Košir (predlagatelj: Inštitut za raziskave in razvoj "Utrip")
  • Zvonko Horvat Žnidaršič (predlagatelj: Zavod Pelikan – Karitas)

Ker na javni predstavitvi kandidatov med njimi ni prišlo do imenovanja s soglasjem, so se izvedle volitve, na katerih sta največje število glasov prejela Klemen Balanč in Zvonko Horvat Žnidaršič.

Sklep o imenovanju