Zaključil se je postopek izbora predstavnika organizacij civilne družbe v medresorsko delovno skupino za spremljanje in izvajanje resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022. Na podlagi volitev je bil za predstavnika organizacij civilne družbe imenovan Jernej Tiran. Za njegovega namestnika je bil imenovan Igor Ilovar.