razvijamo inovativen, učinkovit in trajnostno naravnan nvo sektor.

CNVOS - Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij je na Javnem razpisu za podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij 2019-2023 prejel sredstva v višini 944.373,60 € za izvedbo projekta »Razvijamo inovativen, učinkovit in trajnostno naravnan NVO sektor«. Projekt se je pričel izvajati 1. oktobra 2019 in bo trajal do 30. septembra 2023.

Projekt je smiselno nadaljevanje in nadgradnja dela CNVOS v zadnjih 20 letih, s katerim celostno razvijamo NVO sektor v Sloveniji. Nadaljujemo z intenzivno servisno podporo NVO, regionalnim stičiščem in vsebinskim mrežam, ki vključuje celovit informacijski servis (novice, razpisi, kratki nasveti, Vodič za NVO, ePravnik ipd.), brezplačne delavnice s področja vseh temeljnih znanj za razvoj NVO, hkrati pa na podlagi izkušenj in vrednotenj nadgrajujemo program organizacijskega razvoja (poleg že uveljavljenih metod individualnega mentorstva, akademij za PR in vodenje, dodajamo še akademijo za zagovorništvo, NVO tutorje in podobno). Da bi temeljna znanja približali čim večjemu krogu NVO, bomo povečali število webinarjev, uvedli pa bomo tudi s poglobljenimi spletnimi tečaji.

Nadaljujemo s strateškim pristopom k zagovorništvu, ki zajema redno analiziranje stanja doma in v tujini, spremljanje sprememb in proaktivno odzivanje na predloge, ki lahko vplivajo na sektor oziroma nudijo priložnost za izboljšanje stanja v sektorju. Ker smo v obdobju programiranja naslednje finančne perspektive, bomo posebno pozornost namenili tudi temu. Naše zagovorniško delo bo še naprej temeljilo na rednih posvetih z NVO. Spremljali bomo vključevanje NVO v proces odločanja (Števec kršitev resolucije o normativni dejavnosti), analizirali pa bomo tudi stanje korporativnih donaciji (po višini in kakovosti). Letno bomo ažurirali tudi statistične podatke o NVO sektorju (dejstva in številke).

Še naprej bomo promovirali dobre prakse vključevanja NVO v odločanje na lokalni ravni in se skupaj s Skupnostjo občin in regionalnimi stičišči trudili za izboljšanje pogojev financiranja na lokalni ravni. Ponovno bomo izdali tudi priročnik o izvajanju nacionalnih razpisov in nadaljevali sodelovanje z ministrstvi za pripravo čim bolj poenostavljenih razpisov.

Nadaljujemo tudi z uveljavljenimi dogodki za sektorsko in medsektorsko mreženje (nacionalne konference, Festival Lupa) ter s tedensko rubriko na Dnevnik.si in Nedeljskem dnevniku Obrazi nevladnikov.

Nadaljevali bomo z akcijo ta dobra večerja, kjer preko povezav med restavracijami in NVO promoviramo sektor in zbiramo denar zanj. Akcijo bomo v sodelovanju z regionalnimi stičišči razširili po Sloveniji.

Za dodatne informacije o izvajanju projekta se obrnite na koordinatorko projekta Barbaro Stražiščar: 01/542 14 22, barbara.straziscar@cnvos.si. Več o razpisu si lahko preberete na spletni strani Ministrstva za javno upravo.

 

 

Aktivnosti sofinancira Ministrstvo za javno upravo iz Sklada za NVO v okviru Javnega razpisa za podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij 2019 - 2023.

______________________________________