razvijamo inovativen, učinkovit in trajnostno naravnan nvo sektor

Projekt je smiselno nadaljevanje in nadgradnja dela CNVOS v zadnjih 20 letih, s katerim celostno razvijamo NVO sektor v Sloveniji. Redno izvajamo intenzivno servisno podporo NVO, regionalnim stičiščem in vsebinskim mrežam, ki vključuje celovit informacijski servis (novice, razpisi, kratki nasveti, Vodič za NVO, ePravnik ipd.), brezplačne delavnice s področja vseh temeljnih znanj za razvoj NVO (vsako leto izvedemo vsaj 10 različnih izobraževanj), hkrati pa smo na podlagi izkušenj in vrednotenj nadgradili program organizacijskega razvoja (poleg že uveljavljenih metod individualnega mentorstva, akademij za PR in vodenje, smo izvedli še akademijo za zagovorništvo in okrepili pristope vzajemnega učenja). Ob naštetem nudimo tudi brezplačno svetovanje (na leto podelimo cca. 400 brezplačnih nasvetov).  

Glede na različne izredne dogodke, ki so se zgodili v zadnjih 4 letih smo za izboljšano informiranje vzpostavili tudi tri tematske podstrani: NVO v času korona virusa, NVO v času draginje in NVO v času poplav. O široki uporabi naših informacij priča obisk spletne strani cnvos.si, na kateri smo npr. v obdobju enega leta (avgust 2022 – avgust 2023) zabeležili več kot 400 000 ogledov, od tega je bilo edinstvenih ogledov več kot 95 000.  Spletno stran komunikacijsko dopolnjujemo s tedenskimi novičniki in družbenimi omrežji. Zelo široko uporabljen je tudi e-Pravnik (portal, ki omogoča avtomatično generiranje pravnih dokumentov), saj je v obdobju od januarja 2021 do avgusta 2023 več sto organizacij ustvarilo 2290 pravnih dokumentov.

Nadaljevali smo s strateškim pristopom k zagovorništvu, ki zajema redno analiziranje stanja doma in v tujini, spremljanje sprememb in proaktivno odzivanje na predloge, ki lahko vplivajo na sektor oziroma nudijo priložnost za izboljšanje stanja v sektorju. V zadnjih štirih letih smo podali predloge na 38 predlogov predpisov. Največji zagovorniški dosežki: dvakrat smo preprečili ukinitev Sklada za NVO, odstotek namenitve dela dohodnine se je dvignil na 1%. Nevladne organizacije so po našem posredovanju bile vključene v vse podporne ukrepe v koronskih interventnih zakonih (enaka podpora kot za gospodarstvo), izvajalci socialnovarstvenih programov so bili v veliki meri izenačeni z drugimi izvajalci na področju socialnega varstva, Rdeči križ Slovenije in Karitas sta dobila povračilo izpadlih dohodkov. Enako so bile ob zakonu o pomoči zaradi visokih cen električne energije šele po našem posredovanju NVO vključene med upravičence, zagotovila se je pravna podlaga za popis škode pri NVO zaradi poplav. Večkrat smo ob sprejemanju proračuna ali proračunskega rebalansa preprečili znižanje sredstev za NVO na področju sociale in zdravja. Preprečili smo sprejem Zakona o zavodih, Zakona o igrah na srečo in še bi lahko naštevali.

Ob predlogih za spremembo zakonodaje so pomemben del zagovorništva tudi intervencije pri nacionalnih javnih razpisih, npr. za upoštevanje prostovoljskega dela, zagotavljanje predplačil ipd. Tako smo npr. uspeli doseči izbris diskriminatornih pogojev za nevladne organizacije na dveh razpisih SVRK za razdelitev sredstev EGP in Norveškega sklada, spremembo pogojev za vodjo projekta pri javnih razpisih iz sklada AMIF, predplačila v javnem razpisu za projekte NVO s področja krepitve javnega zdravja ipd. Prav tako smo redno sodelovali z mednarodnimi institucijami in organizacijami. Tako npr. Evropska komisija vsako leto opravi intervju z nami ob pripravi svojega poročila o vladavini prava (za to poročilo sicer skupaj z evropsko platformo European Civic Forum pripravimo tudi posebno poročilo o Sloveniji). Imamo redne sestanek z Agencijo za temeljne pravice (Fundamental rights agency), preko katerih jo obveščamo o stanju v Sloveniji. V sodelovanju z ECF in CIVICUS redno osvežujemo tudi »slovenski del« monitorja o stanju državljanskega prostora (Civic Space Watch Monitor).

Podlaga za dobro zagovorništvo so dobre analize. Zato redno spremljamo stanje v sektorju (dejstva in številke: letno spremljanje števila, zaposlenosti in prihodkov NVO; posebno analiziranje javnega financiranja NVO s strani ministrstev, občin in drugih oseb javnega prava) in izvajanje Resolucije o normativni dejavnosti (tedensko ažuriranje Števca kršitev resolucije).

Še naprej smo promovirali dobre prakse vključevanja NVO v odločanje na lokalni ravni in se skupaj s Skupnostjo občin in regionalnimi stičišči trudili za izboljšanje pogojev financiranja na lokalni ravni. Izvedli smo več kot 10 delavnic in seminarjev za občinske uradnike, kot strokovnjaki za javne razpise smo sodelovali še pri številnih drugih dogodkih. Samo z našim posredovanjem je bilo spremenjenih nekje 20 občinskih pravilnikov in javnih razpisov.  

Nadaljevali smo tudi z uveljavljenimi dogodki za sektorsko in medsektorsko mreženje. V obdobju 2019 – 2023 smo izvedli 3 festivale NVO Lupa (Lupa 2021 je bila zaradi koronavirusa odpovedana), na katerih se je vsako leto v središču Ljubljane na stojnicah in v spremljevalnem programu predstavilo več kot 120 organizacij. Izvedli smo dve nacionalni konferenci, obe sta bili posvečeni izzivom nevladniškega komuniciranja (2020: kako pridobiti člane in podpornike; 2022: kako se obraniti napadov). Tedensko smo v sodelovanju z Dnevnik.si objavljali Obraze nevladnikov, v tem času smo objavili več kot 170 zgodb o nevladnikih.

Izvedli smo dve akciji Ta dobra večerja in preko povezav med restavracijami in NVO promovirali sektor in zbirali denar zanj.

Razvili smo portal dobrodelen.si, na katerem smo objavili in ovrednotili humanitarne organizacije glede na njihovo transparentnost (katere podatke objavljajo ipd.). Portal omogoča tudi neposredno doniranje organizacijam.

Omogočili smo dve novi storitvi nevladnih organizacij za podporo starostnikom. Zavod Sopotniki je nadgradil svojo storitev z aplikacijo, ki omogoča tudi prijave na kulturne in športne dogodke, uvedel prostovoljce-spremljevalce in posebne ugodnosti za svoje uporabnike pri podjetjih. Slovenska filtantropija je svojo akcijo Viški hrane začela izvajati tudi na območju Črnomlja.

 
 
  
Projekt je sofinanciralo Ministrstvo za javno upravo v okviru