razvijamo inovativen, učinkovit in trajnostno naravnan nvo sektor

 

CNVOS - Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij je na Javnem razpisu za podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij 2023−2027 za izvedbo projekta »Razvijamo inovativen, učinkovit in trajnostno naravnan NVO sektor« prejel sredstva v višini 1.099.108,50 evrov. Projekt traja od 1. oktobra 2023 do 31. decembra 2027.

Projekt predstavlja smiselno nadaljevanje in nadgradnjo dela CNVOS v zadnjih letih, s katerim celostno razvijamo NVO sektor v Sloveniji. Nadaljujemo z intenzivno servisno podporo NVO, regionalnim stičiščem in vsebinskim mrežam, ki vključuje celovit informacijski servis (novice, razpisi, kratki nasveti, Vodič za NVO, ePravnik ipd.), brezplačne delavnice s področja vseh temeljnih znanj za razvoj NVO, ki jih nadgrajujemo z akademijami (zagovorniška, PR, kibernetska varnost). Hkrati na podlagi izkušenj in vrednotenj nadgrajujemo program organizacijskega razvoja (predvsem s fokusom na mladih vodjih v sektorju). Posebno pozornost bomo namenili tudi fundrasingu, saj bomo izbranim NVO dodatno nudili še strokovno podporo pri snovanju fundraising akcij.

Nadaljujemo s strateškim pristopom k zagovorništvu, ki zajema redno analiziranje stanja doma in v tujini, spremljanje sprememb in proaktivno odzivanje na predloge, ki lahko vplivajo na sektor oziroma nudijo priložnost za izboljšanje stanja v sektorju. Naše zagovorniško delo bo še naprej temeljilo na rednih posvetih z NVO. Spremljali bomo vključevanje NVO v proces odločanja (Števec kršitev resolucije o normativni dejavnosti) in analizirali delo posvetovalnih telesih, katerih člani so predstavniki NVO. Letno bomo posodabljali statistične podatke o NVO sektorju (dejstva in številke). Prav tako se bomo posvetili izboljšanju dela upravnih enot pri registraciji društev, kjer bi radi prakse poenotili in jih izboljšali.

Še naprej bomo promovirali dobre prakse vključevanja NVO v odločanje na lokalni ravni in se skupaj s Skupnostjo občin in regionalnimi stičišči na lokalni ravni trudili tudi za izboljšanje pogojev financiranja.

Nadaljujemo z uveljavljenimi dogodki za sektorsko in medsektorsko mreženje (nacionalne konference, Festival Lupa) ter s tedensko rubriko na Dnevnik.si Obrazi nevladnikov. Za široko promocijo NVO sektorja v javnosti smo zasnovali posebno ozaveščevalno akcijo, prav tako pa se bomo posvetili tudi promociji kariere v NVO med dijaki in študenti.

Za dodatne informacije o izvajanju projekta se obrnite na koordinatorko projekta Barbaro Stražiščar: 01/542 14 22, barbara.straziscar@cnvos.si. Več o razpisu si lahko preberete na spletni strani Ministrstva za javno upravo.

 
 
  
Aktivnosti sofinancira Ministrstvo za javno upravo iz Sklada za NVO v okviru 
 
 • Osrednjeslovenska regija: Zavod Nefiks, Inštitut za promocijo in beleženje
 • Gorenjske regija: Zavod Tri, zavod za trajnostne skupnostne prakse
 • Posavska regija: Zavod Dobra družba, podpora in sodelovanje
 • Podravska regija: Zavod PIP, pravni in informacijski center 
 • Savinjska regija: Društvo za razvoj človeških virov in socialnih programov NOVUS
 • Koroška regija: Zveza športnih društev Ravne na Koroškem
 • Obalno kraška regija: Kulturno izobraževalno društvo PINA
 • Goriška regija: Ustanova Fundacija BIT Planota
 • Pomurska regija: Ustanova Lokalna razvoja fundacija za Pomurje
 • Primorsko notranjska regija: Zveza društev mladinski center Postojna
 • Jugovzhodna Slovenija: Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto
 • Zasavska regija: Društvo za razvoj in varovaje Geoss-a
 • Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva