razpisi za NVO

Javni poziv za izvedbo akcij za obrambo evropskih vrednot

Datum objave razpisa: 1. september 2023

Začetni datum sprejemanja projektnih prijav: 2. november 2023 

Javni poziv bo odprt do 30. junija 2025 oziroma do porabe sredstev.

Višina razpoložljivih sredstev: skupaj 250.000 evrov

Od tega za Slovenijo: 100.000 evrov

Višina sredstev za posamezno akcijo: 5.000 – 10.000 evrov

Trajanje projektov: do 6 mesecev

Upravičeni prijavitelji: nevladne organizacije v Sloveniji in na Hrvaškem

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

ODOBRENI PROJEKTI IN STANJE SREDSTEV

NASLOV PROJEKTA PRIJAVITELJ VREDNOST PROJEKTA 
»Kamnolome stran iz naselij!«   Alpe Adria Green 10 000 EUR
Dovolj imamo ZMede! Radio Študent 9 990 EUR
Več civilne družbe = več demokracije Socialna akademija 9 960 EUR
Brez filtrov: Resnica o pornografiji Inštitut Integrum 9 960 EUR
IZVOLI! - spodbujanje demokratičnih procesov in udeležbe na volitvah EU Slovenska filantropija 9 640 EUR
Panoptikon.si Inštitut Državljan D 9.022 EUR
Varno na Parado Društvo Parada ponosa 10.000,00 EUR
Zakaj pa ti ne ješ na bone? - Zagovorniška kampanja javnih menz Študentsko društvo Iskra 9.850,00 EUR
Airbnb, pejt domov! Danes je nov dan - Inštitut za druga vprašanja 9.000,00 EUR
spremljaj_spreminjaj EU PIC - Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja 8.560,00 EUR
Podpora sloESOP zakonu Inštitut za ekonomsko demokracijo 3.990,00 EUR

Po Zadnji seji ocenjevalne komisije dne 16. 5. 2024 je v Sloveniji na voljo še 28,00 EUR. Zaradi porabe sredstev je zato poziv za slovenske prijavitelje začasno ustavljen, zato novih vlog ne sprejemamo. Glede na porabo sredstev na Hrvaškem se bomo v prihodnjih mesecih odločili, ali del denarja iz Hrvaške prerazporediti za Slovenijo. O nadaljevanju poziva vas bomo obvestili.

Navodila za izvajanje in poročanje

PODPORA PRIJAVITELJEM

Informativna delavnica je potekala 20. septembra 2023 ob 10. uri prek spletne platforme Zoom. Gradivo in posnetek delavnice objavljamo v nadaljevanju.

Z vprašanji se lahko obrnete na podpora.cerv@cnvos.si ali 01 542 14 22. Na vprašanja odgovarjata Veronika Vodlan in Emilija Kastelic. 

GRADIVA Z INFORMATIVNE DELAVNICE

Powerpoint predstavitev

Informativna delavnica (ppt)

Posnetek informativne delavnice

_________________________________

Financirano s strani Evropske unije. Vsebina strani, izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.