Dokumentacija zajema sledeče dokumente, potrebne za spremembo poslovnega naslova oziroma sedeža zasebnega zavoda:

  • sklep direktorja oziroma sveta zavoda o spremembi poslovnega naslova ali sedeža zavoda
  • soglasje ustanovitelja (ustanoviteljev) k spremembi sedeža, če je to potrebno,
  • soglasje lastnika nepremičnine, na kateri bo imel zavod nov naslov,
  • zahteva za vpis v sodni register (izpolnjeni obrazci SPR)

Sprememba imena zavoda se nanaša na spremembo poslovnega naslova (ulica, hišna številka, pošta), sedeža (kraj poslovanja) ali na oboje.

Dokumentacija ni primerna za zavode, ki imajo več kot tri ustanovitelje. Dokumentacija tudi ni primerna za zavode, ki imajo ustanovitelje, ki so pravne osebe

Težave pri izpolnjevanju ankete? Pošljite nam sporočilo.