Dokumentacija zajema sledeče dokumente, potrebne za spremembo imena zasebnega zavoda:

  • sklep sveta zavoda o spremembi imena zavoda
  • soglasje ustanovitelja (ustanoviteljev) k spremembi imena zavoda
  • zahteva za vpis v sodni register (izpolnjeni obrazci SPR)

Sprememba imena zavoda se nanaša na spremembo (dolgega) imena ali skrajšanega imena ali na oboje.

Dokumentacija ni primerna za zavode, ki imajo več kot tri ustanovitelje. Dokumentacija tudi ni primerna za zavode, ki imajo ustanovitelje, ki so pravne osebe

Težave pri izpolnjevanju ankete? Pošljite nam sporočilo.