S sponzorsko pogodbo se med donatorjem in NVO se uredi obveznosti sponzorja, da NVO nameni določena sponzorska sredstva in obveznost NVO da bo sponzorja na določen način oglašuje (reklamirala), kot npr. da navede njegovo ime na prireditvi, prikazuje njegov logotip v svojih prostorih, ga navajala kot podpornika v svojih publikacijah in podobno.

Sponzorstvo je po svoji vsebini storitev oglaševanja, pri kateri sponzor nameni NVO določena sredstva, ker podpira njen namen ali kakšno njeno dejavnost, v zameno pa zahteva, da ga NVO oglašuje ali da oglašuje njegove storite in izdelke. Pri tem so namenjena sponzorska sredstva praviloma višja, kot je dejanski strošek takšnega oglaševanja, v čemer se kaže podpora sponzorja do NVO (ker lahko večino prejetih sredstev porabi za druge namene in ne za oglaševanje). 

Ker je sponzorstvo storitev, mora NVO sponzorju v tem primeru izdati račun za storitev sponzoriranja. Takšen prihodek se šteje za prihodek iz pridobitne dejavnosti.

Ta pogodba ni primerna, če želi sponzor sredstva nameniti NVO ker podpira njen namen ali kakšno njeno dejavnost, pa v zameno ne zahteva, da se ga promovira. V takšnem primeru je primerneje skleniti donatorsko pogodbo.

Težave pri izpolnjevanju ankete? Pošljite nam sporočilo.