Brezplačna ali brezobrestna posojilna pogodba je pogodba, po kateri se posojilodajalec (fizična ali pravna oseba) zaveže posoditi nevladni organizaciji določena denarna sredstva, nevladna organizacija pa se zaveže ta sredstva po dogovorjenem obdobju vrniti.

 

Posojila pogodba predvideva vračilo glavnice, brez obveznosti plačila obresti ali drugih stroškov.

 

Posojilodajalec lahko v pogodbi opredeli, kateri projekt ali dejavnost nevladne organizacije podpira in ji zato daje brezobrestno posojilo.

Težave pri izpolnjevanju ankete? Pošljite nam sporočilo.