Pogodba o brezplačni rabi prostorov je  pogodba, s katero se posodnik (fizična ali pravna oseba) zaveže nevladni organizaciji izročiti nepremičnino ali prostore v neodplačno rabo, nevladna organizacija pa se zaveže te prostore po določenem času vrniti. Pogodba se lahko sklene za nedoločen čas, pri čemer lahko vsaka stran od pogodbe kadarkoli odstopi, ali pa za določen čas (npr. za en dogodek ali za daljše časovno obdobje).


Pogodba vsebuje obveznost nevladne organizacije, da sama krije morebitne obratovalne stroške, ki nastanejo pri njeni rabi nepremičnine.


Ta pogodba ni primerna za situacije, ko nevladni organizaciji prostore v brezplačno uporabo da oseba, ki sama ni lastnik (npr. najemnik).

Težave pri izpolnjevanju ankete? Pošljite nam sporočilo.