To pogodbo izberite, v kolikor želite z delavcem skleniti delovno razmerje, ker bo za nevladno organizacijo dalj časa osebno, proti plačilu in pod nadzorom nevladne organizacije opravljal določeno delo.

Pogodbo se lahko sklene za določen ali nedoločen čas, za polni ali za krajši delovni čas. Delavca, s katerim se sklene pogodba o zaposlitvi, je potrebno vključiti v obvezna zavarovanja.

Pogodba ni primerna če ima organizacija določene pravice in obveznosti delavcev že urejene v kakšnih drugih svojih aktih, ki lahko stvari urejajo drugače, kot ta pogodba. 

 

Težave pri izpolnjevanju ankete? Pošljite nam sporočilo.