Dogovor o prostovoljskem delu vsebuje sledeče pravice in obveznosti:

  • prostovoljec se zaveže za nevladno organizacijo opraviti določeno prostovoljsko delo v dogovorjenem obsegu,
  • prostovoljec se lahko zaveže, da bo izdelal mesečno poročilo o opravljenem prostovoljskem delu, 
  • nevladna organizacija se zaveže, da bo prostovoljca po potrebi ustrezno usposobila za opravljanje prostovoljskega dela in izvajala ustrezne ukrepe varstva pri delu,
  • nevladna organizacija se zaveže, da bo prostovoljcu po opravljenem prostovoljskem delu o tem izdala potrdilo.

 
Ta dogovor ni primeren:

  • če je nevladna organizacija prostovoljska organizacija, kar pomeni, če je vpisana v Vpisnik prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom pri AJPES,
  • če bo prostovoljec opravljal delo v pridobitnih dejavnostih prostovoljske dejavnosti (npr. bo opravljal trgovinsko ali gostinsko dejavnost),
  • če je prostovoljec mlajši od 15. let ali oseba, ki ji je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost.

 

Dokument ne vsebuje obveznih informacij o varstvu osebnih podatkov prostovoljca.

Težave pri izpolnjevanju ankete? Pošljite nam sporočilo.