To pogodbo izberite, v kolikor želite z avtorjem urediti njegove obveznosti glede lastnosti avtorskega dela, ki ga mora izdelati za vas, do kdaj in na kakšen način vam mora izdelano avtorsko delo dostaviti in katere avtorske pravice na njem naj prenese na NVO. Ta pogodba lahko določa tudi, da mora avtor avtorsko delo tudi izvesti in je primerna npr. za predavatelje na konferencah, za izvajalce na javnih dogodkih in podobno.

 

Ta pogodba ni primerna, če se avtorska pogodba sklepa s pravno osebo (z d.o.o., društvom, zavodom ...) ali s fizično osebo, ki samostojno opravlja dejavnost (samostojni podjetnik, samostojni kulturni delavec ...).

 

Ta pogodba ni primerna, v kolikor želite samo to, da avtor na NVO prenaša materialne avtorske pravice, pri tem pa dela ni izdelal po naročilu NVO, niti ga ne bo izvedel.

 

Ta pogodba ni primerna, v kolikor NVO ne naroča avtorskega dela, to je individualne intelektualne stvaritve s področja književnosti, znanosti ali umetnosti (to so npr. leposlovna dela, članki, poročila, fotografije, filmi, glasba ...). V kolikor ne gre za avtorsko delo, ampak se naroča kakšno drugo delo, izberite Podjemno pogodbo.

Težave pri izpolnjevanju ankete? Pošljite nam sporočilo.