Društvo za preventivno delo je objavilo razpis za prosto delovno mesto "Vodja pisarne". Gre za projektno delo za določen čas do 31. 12. 2027 (z možnostjo podaljšanja), nastop delovnega mesta je predviden 9. maja 2024.

Opis delovnih nalog:

  • opravljanje administrativnih, tehničnih, tajniških in organizacijskih del, vključno z osnovnimi računovodskimi deli (potni nalogi, spletno bančništvo, vodenje dokumentacije, vodenje arhiva ipd.),
  • pripravljanje osnutkov poročil ter razpisov za programske aktivnosti društva, kot tudi sodelovanje pri iskanju finančnih sredstev iz drugih virov,
  • skrb za nemoteno delovanje pisarne/sedeža društva, vključno s pravočasno nabavo pisarniškega materiala,
  • pripravljanje, koordiniranje in sodelovanje pri izvajanju programskih aktivnosti Mreže Mladinske delavnice na nacionalni ravni,
  • sodelovanje pri pripravi in izvajanju usposabljanja za prostovoljce ter vodenje dokumentacijo v zvezi s tem,
  • opravljanje tudi drugih del po navodilih predsednika Društva za preventivno delo.

Več informacij o delovnem mestu ter o pogojih in načinu prijave najdete na dpd.splet.arnes.si. Prijave sprejemajo do 16. 4. 2024.