Evropska komisija je 10. aprila sprejela odločitev o prijavi nove evropske državljanske pobude z naslovom »My Voice, MyChoice: za varen in dostopen splav«.

Po poročanju Predstavništva Komisije v Sloveniji organizatorji pobude pozivajo k predlaganju finančne podpore državam članicam, ki bi omogočile varno prekinitev nosečnosti vsaki ženski v Evropi, ki nima dostopa do varnega in zakonitega splava.

Pobudniki pobude »My Voice, MyChoice: za varen in dostopen splav« imajo sedaj na voljo šest mesecev, da začnejo z enoletnim zbiranjem podpore. Če bo pobuda v tem času prejela milijon izjav o podpori iz vsaj sedmih držav članic, bo Komisija tako pobudo analizirala in se nanjo odzvala. Komisija se lahko odloči, da bo zahtevo, izraženo v državljanski pobudi, upoštevala ali ne, v obeh primerih pa mora svojo odločitev obrazložiti.