Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je v sodelovanju z Ministrstvom za pravosodje pripravilo neuradni prevod Globalnega kodeksa ravnanja za zbiranje in uporabo podatkov o sistematičnem spolnem nasilju in spolnem nasilju, povezanem s konflikti (Kodeks Murad).

Kodeks Murad je rezultat globalnega posvetovalnega procesa, namenjenega boljšemu zbiranju in rabi podatkov o spolnem nasilju, povezanem s konflikti, z zagotavljanjem varnega, etičnega in učinkovitega dela s preživelimi. Kodeks ni pravno zavezujoč dokument. Namenjen je izboljšanju sodelovanja in koordinacije med različnimi sektorji pri zbiranju in uporabi podatkov o sistematičnemu spolnemu nasilju in spolnemu nasilju, povezanem s konflikti. Med ciljnimi uporabniki so preiskovalci, dokumentalisti, aktivisti na področju človekovih pravic, uslužbenci organov za priseljevanje in azil, medicinski in pravni strokovnjaki, novinarji, tolmači, humanitarni delavci, kot tudi vsi, ki omogočajo zbiranje in uporabo takih informacij.

Več informacij  o Kodeksu Murad je na voljo na muradcode.com, neuradni prevod pa najdete tukaj (.pdf).