Slovenska akademija znanosti in umetnosti organizira posvet Otrok kot žrtev kaznivih ravnanj, ki bo potekal v četrtek, 7. 12. 2023.

Na posvetu bodo predstavljeni tako mednarodnopravni vidiki obravnave otrok – žrtev kot tudi slovenski notranjepravni vidiki.

Več informacij bo dostopnih na sazu.si.