V Tednu preprečevanja korupcije 2023, ki ga na Komisiji za preprečevanje korupcije organizirajo ob mednarodnem dnevu preprečevanja korupcije 9. decembru, bo med drugim potekal osrednji dogodek »Prijavitelji kot ključni akterji integritetne družbe: predavanja slovenskih in tujih strokovnjakov ter okrogla miza Pomen prijaviteljev pri odkrivanju kršitev integritete«.

Na dogodku, ki bo v torek, 5. decembra 2023, bodo spregovorili o prijaviteljih, njihovi zaščiti in novo sprejetem zakonu na tem področju ter njihovi ključni vlogi pri odkrivanju kršitev integritete, kot jo opredeljuje Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije.

Program dogodka in prijavnico najdete na kpk-rs.si. Posvet bo mogoče spremljati tudi prek spleta.