Asociacija vabi k sodelovanju novega sodelavca_ko za določen čas od 1. 11. 2023 do 31. 4. 2024 z dvomesečno preizkusno dobo.

Delovne naloge:

  • delo na evropskih, nacionalnih in lokalnih projektih ter sodelovanje pri vseh aktivnostih društva,
  • redno sodelovanje z upravnim odborom in drugimi organi društva pri sprejemanju odločitev, stiki z različnimi deležniki iz polja ustvarjalnosti, kulture ter civilne družbe,
  • strokovno in organizacijsko sodelovanje pri raznovrstnih zagovorniških vsebinah in aktivnostih na evropski, nacionalni in lokalni ravni,
  • delo, vezano na razvoj in upravljanje Certifikata Kulturno podjetje;
  • odnosi z javnostmi (posodabljanje spletnih strani organizacije, sodelovanje pri glasilu Kulturosfera, komunikacija z novinarji ipd.)
  • sodelovanje pri upravljanju s članstvom,
  • izvajanje servisa za administrativna vprašanja samozaposlenih v kulturi in kreativnih industrijah, in sicer s področij, kot so socialne pravice, zdravstveni sistem, davčni obračuni, vodenje računov, pridobivanje ustreznega statusa samozaposlenih v kulturi, osnove razpisnih postopkov itn.

Strokovnega_o sodelavca_ko se bo zaposlilo tudi z namenom, da se ga_jo usposobi za samostojno vodenje posameznih segmentov organizacije, zato so zaželene tudi vodstvene izkušnje, znanje in kompetence.

Več informacij o delovnem mestu ter o pogojih in načinu prijave najdete na spletni strani društva Asociacija. Prijave sprejemajo do vključno 20. oktobra 2023.