V organizaciji Agencije EU za temeljne pravice in Pravne fakultete Univerze v Ljubljani je 12. septembra v Ljubljani potekal pogovor ob izidu slovenskega prevoda Priročnika Agencije EU za temeljne pravice o evropski zakonodaji v zvezi z azilom, mejami in priseljevanjem.

Priročnik vsebuje pregled veljavne zakonodaje na področju azila, upravljanja meja in priseljevanja v zvezi s pravom Evropske unije (EU) in Evropsko konvencijo o človekovih pravicah (EKČP). Slovenska izdaja je sedaj na voljo na spletni strani Agencije FRA.