Na Centru RS za poklicno izobraževanje izvajajo projekt Kombinirano izobraževanje v poklicnem in strokovnem izobraževanju, katerega osrednji namen je razviti pedagoške rešitve za uporabo digitalnih orodji in učnih gradiv v poklicnem in strokovnem izobraževanju (PSI).

Ker gre za malo poznan pristop k digitalizaciji v šolstvu, so v projekt kot eno od ciljnih skupin promocijsko izobraževalnih dogodkov umestili tudi nevladni sektor. Zato vas vabijo, da se jim pridružite na krajšem spletnem srečanju, ki ga organizirajo v sredo, 25. oktobra 2023, ob 13. uri.

Dogodek bo priložnost srečanja med nevladnimi organizacijami, ki delujete na področju izobraževanja in razvoja informacijske družbe, ter strokovnimi in vodstvenimi delavci poklicnih in strokovnih šol.

Zato vas vabijo, da se priglasite za sodelovanje v programu dogodka. V ta namen jim na e-naslov simona.knavs@cpi.si do najkasneje ponedeljka, 9. oktobra, na kratko (max. 1/2 A4) predstavite vašo nevladno organizacijo, področje s katerim se ukvarjate in/ali stične točke med vašim delom ter kombiniranim izobraževanjem ali širše digitalizacijo/informacijsko družbo in didaktiko v izobraževanju. Pri tem morebiti izpostavite (potencialne) aktivnosti sodelovanja s šolami.